PORTES
  PORTES CORREDISSA

 

Les portes seccionals...
visit site
Les portes enrotllables...
visit site
Les portes batents...
visit site
Les portes basculants...
visit site
Les portes corredisses...
visit site
Les portes ballesta...
visit site
Les portes peatonals...
visit site

 

 

 
Per a ús residencial o industrial. Fabricada amb material d’alumini, ferro o fusta, amb guia a terra i soports superiors de nylon per on passarà la porta. Pot ser veneciana, mallorquina o de xapa llisa.