PORTES
  PORTES BALLESTA

 

Les portes seccionals...
visit site
Les portes enrotllables...
visit site
Les portes batents...
visit site
Les portes basculants...
visit site
Les portes corredisses...
visit site
Les portes ballesta...
visit site
Les portes peatonals...
visit site

 

 

 
Per a locals comercials. És una reixa que combina la funció de seguretat i visibilitat a l’interior i que una vegada oberta ocupa poc espai.